Projekty spolufinancované EU

EU - Prague - logo

Projekt Vývoj mobilní aplikace Smitio

V roce 2019 získala firma Smitio s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Smitio s.r.o. na projekt Vývoj mobilní aplikace Smitio na území hl. m. Prahy za účelem vývoje specializované mobilní aplikace pro hledání práce v oblasti IT, která kandidáty propojuje přímo na manažery projektů. Očekávaným výstupem je prototyp mobilní aplikace Smitio (wireframe i grafika) a mobilní aplikace Smitio hotová pro používání uživateli. Projekt Vývoj mobilní aplikace Smitio je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt SMITIO – koučing a mentoring

V roce 2019 získala firma Smitio s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Smitio s.r.o. na projekt SMITIO – koučing a mentoring na území hl. m. Prahy za účelem nastartovat obchodní aktivity společnosti, otevřou nové obchodní příležitosti a pomohou úspěšně vstoupit na trh a etablovat se. Očekávaným výstupem je:

  • Aktualizovaná business strategie
  • Definované „business case“
  • Dokumentace nastavení projektu
  • Strategie přípravy společnosti pro vstup investora
  • Strategie vstupu na zahraniční trhy

Projekt SMITIO – koučing a mentoring je spolufinancován Evropskou unií.